ثبت فوری شرکت - مشاوره ثبت شرکت tag:http://www.isarketab.ir 2020-11-21T11:20:58+01:00 mihanblog.com لینک 2020-11-14T06:01:04+01:00 2020-11-14T06:01:04+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/69 زهره رادیو اف تی پی ثبت شرکت ارزان و آنلاینثبت شرکت فوری و ارزانثبت شرکت آنلاین و تضمینیثبت فوری شرکتثبت آنلاین برندثبت برند سریع و تضمینیثبت برند ارزان و تخصصیثبت برند آنلاین و تخصصیثبت برند تخصصی و سریعثبت فوری برند و لوگو ثبت شرکت ارزان و آنلاین

ثبت شرکت فوری و ارزان

ثبت شرکت آنلاین و تضمینی

ثبت فوری شرکت

ثبت آنلاین برند

ثبت برند سریع و تضمینی

ثبت برند ارزان و تخصصی

ثبت برند آنلاین و تخصصی

ثبت برند تخصصی و سریع

ثبت فوری برند و لوگو
]]>
لینک 2020-11-14T06:00:57+01:00 2020-11-14T06:00:57+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/68 زهره رادیو اف تی پی ثبت شرکت ارزان و آنلاینثبت شرکت فوری و ارزانثبت شرکت آنلاین و تضمینیثبت فوری شرکتثبت آنلاین برندثبت برند سریع و تضمینیثبت برند ارزان و تخصصیثبت برند آنلاین و تخصصیثبت برند تخصصی و سریعثبت فوری برند و لوگو ثبت شرکت ارزان و آنلاین

ثبت شرکت فوری و ارزان

ثبت شرکت آنلاین و تضمینی

ثبت فوری شرکت

ثبت آنلاین برند

ثبت برند سریع و تضمینی

ثبت برند ارزان و تخصصی

ثبت برند آنلاین و تخصصی

ثبت برند تخصصی و سریع

ثبت فوری برند و لوگو
]]>
لینک 2020-11-14T05:56:25+01:00 2020-11-14T05:56:25+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/67 زهره رادیو اف تی پی ثبت شرکت ارزان و آنلاینثبت شرکت فوری و ارزانثبت شرکت آنلاین و تضمینیثبت فوری شرکتثبت آنلاین برندثبت برند سریع و تضمینیثبت برند ارزان و تخصصیثبت برند آنلاین و تخصصیثبت برند تخصصی و سریعثبت فوری برند و لوگو ثبت شرکت ارزان و آنلاین

ثبت شرکت فوری و ارزان

ثبت شرکت آنلاین و تضمینی

ثبت فوری شرکت

ثبت آنلاین برند

ثبت برند سریع و تضمینی

ثبت برند ارزان و تخصصی

ثبت برند آنلاین و تخصصی

ثبت برند تخصصی و سریع

ثبت فوری برند و لوگو

]]>
لینک 2020-11-04T07:45:02+01:00 2020-11-04T07:45:02+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/66 زهره رادیو اف تی پی ثبت برند فوری و تخصصیثبت برند آنلاین و تخصصیثبت برند تخصصی و ارزانثبت ارزان برند و لوگوثبت شرکت تخصصی و تضمینیثبت شرکت سریع و تضمینیثبت شرکت ارزان و تضمینیثبت شرکت فوری و تخصصیثبت ارزان شرکتثبت آنلاین برند ثبت برند فوری و تخصصی

ثبت برند آنلاین و تخصصی

ثبت برند تخصصی و ارزان

ثبت ارزان برند و لوگو

ثبت شرکت تخصصی و تضمینی

ثبت شرکت سریع و تضمینی

ثبت شرکت ارزان و تضمینی

ثبت شرکت فوری و تخصصی

ثبت ارزان شرکت

ثبت آنلاین برند

]]>
لینک 2020-10-21T05:07:32+01:00 2020-10-21T05:07:32+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/65 زهره رادیو اف تی پی راهنمای ثبت شرکت خدماتیراهنمای ثبت شرکت خارجیمشاوره ثبت شرکت خارجیخدمات ثبت شرکت خارجیخدمات ثبت شرکت حسابرسیثبت برند لاتینثبت برند تضمینی راهنمای ثبت شرکت خدماتی

راهنمای ثبت شرکت خارجی

مشاوره ثبت شرکت خارجی

خدمات ثبت شرکت خارجی

خدمات ثبت شرکت حسابرسی

ثبت برند لاتین

ثبت برند تضمینی
]]>
مراحل تمدید ثبت علامت تجاری و هزینه آن 2020-10-15T05:44:38+01:00 2020-10-15T05:44:38+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/64 زهره رادیو اف تی پی علایم تجاری برای معرفی و جهت تمییز و تشخیص همه انواع محصولات و کالاهایی که وسیله تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود مورد استفاده قرار می گیرد . از جهت اقتصادی و بازاریابی علامت صنعتی و تجاری جایگاه ویژه ای دارد . با توجه به همین علایم است که خریداران و مصرف کنندگان کالای مورد نظر خود را انتخاب می نمایند.نظر به اهمیت بسزای علائم تجاری، مارک ها و علائم تجاری ثبت شده ، از طریق قوانین داخلی کشورها مورد حمایت کامل قرار می گیرند تا مورد تقلید و تجاوز در تولید محصولات مشابه قرار نگیرند و از آ

علایم تجاری برای معرفی و جهت تمییز و تشخیص همه انواع محصولات و کالاهایی که وسیله تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود مورد استفاده قرار می گیرد . از جهت اقتصادی و بازاریابی علامت صنعتی و تجاری جایگاه ویژه ای دارد . با توجه به همین علایم است که خریداران و مصرف کنندگان کالای مورد نظر خود را انتخاب می نمایند.
نظر به اهمیت بسزای علائم تجاری، مارک ها و علائم تجاری ثبت شده ، از طریق قوانین داخلی کشورها مورد حمایت کامل قرار می گیرند تا مورد تقلید و تجاوز در تولید محصولات مشابه قرار نگیرند و از آن ها سوء استفاده نشود. البته دارندگان علائم تجاری این نکته را باید در نظر داشته باشند که ثبت علائم تجاری تاریخ انقضا دارد. ذیلاَ به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم. شایان ذکر است خوانندگان محترم علاوه بر مطالعه این نوشتار می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :

- تمدید ثبت علامت تجاری
- مدت اعتبار برند و علامت تجاری ثبت شده
- هزینه ثبت برند
• مدت اعتبار علامت تجاری و تمدید ثبت آن

علامتی که در دفتر ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت می شود از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت است و مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال است اما صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هم با تجدید ثبت حق مزبور برای ده سال دیگر تضمین می شود . تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او برسد و نمونه علامت در روی آن الصاق شود.
تمدید ثبت علامت تجاری دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می شود. گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
در زمان تمدید تقاضای علامت تجاری مالک آن می تواند تقاضای کاهش طبقه محصول خود را داشته باشد. هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد. در واقع، هر گونه تغییر در علامت و مارک ثبت شده و یا توسعه و گسترش لیست تولیدات ، اعم از صنعتی و کشاورزی یا افزایش موضوعات خدماتی و افزودن طبقه یا طبقات کالا با درخواست جدید انجام پذیر است که نیاز به بررسی های لازم نیز دارد.
تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست هر گاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علایم خواهد بود. اشخاص ذینفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط اعتراض خود را تسلیم نمایند.
برای تمدید علامت تجاری مدارک زیر مورد نیاز است :

برای اشخاص حقوقی :
- ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره ( دارندگان حق امضا )
- تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
- ارائه اصل یا تصویر تصدیق ثبت شده
- مهر و امضاء وکالتنامه
برای اشخاص حقیقی :
- تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
- ارائه اصل یا تصویر تصدیق ثبت شده در دو نسخه
- مهر و امضاء وکالتنامه
مراحل تمدید ثبت علامت تجاری به قرار ذیل است :

- مراجعه به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی
- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست ( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ، تمدید ، انتقال و ... )
- درج شماره اظهارنامه و رمز
- انتخاب موضوع تقاضا ( درخواست تمدید )
- وارد نمودن متن درخواست و ثبت اطلاعات خواسته شده
- افزودن ضمایم اجباری
- بازبینی اطلاعات و تایید اطلاعات
- پرداخت هزینه و اخذ شماره مکانیزه
- بررسی تقاضا توسط کارشناس مربوطه ( چنانچه در اطلاعات وارد شده ایراد و نقصی وجود نداشته باشد ، از شما دعوت می شود تا به همراه اصل مدارک به صورت حضوری به اداره مراجعه نمایید ) .
- صدور گواهی نامه تمدید علامت تجاری و تسلیم آن به متقاضی
• هزینه تمدید ثبت علامت تجاری

برای تمدید تقاضای علامت تجاری ابتدا باید هزینه آن پرداخت گردد. هزینه تمدید علامت تجاری دقیقاَ مانند ثبت علامت تجاری جدید می باشد با این تفاوت که هزینه چاپ روزنامه رسمی از آن کم می شود چون همان طور که گفتیم ، برای تمدید نیازی به آگهی روزنامه نیست و هر آنچه که 10 سال گذشته به ثبت رسیده عیناَ برای 10 سال آینده به تمدید خواهد رسید.
]]>
نکات مورد توجه در ثبت برند صنعت پلاستیک 2020-10-15T05:31:07+01:00 2020-10-15T05:31:07+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/63 زهره رادیو اف تی پی آیا ثبت علامت اجباری است یا به انتخاب خود ما می باشد ؟ به موجب قانون ، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری کند. بنابراین ثبت کردن برند مطابق آیین نامه آن اجباری نمی باشد . به این معنا که چنانچه کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود ولی آن را به ثبت نرساند قانون وی را اجبار نمی کند. با این وجود، در زمان ما بیش از پیش برند و ثبت نمودن آن دارای اهمیت است. برندها به صاحبانشان کمک می کنند تا به راحتی محصولات خود را معرفی و ویژگی های آن را بیان نمایند و

آیا ثبت علامت اجباری است یا به انتخاب خود ما می باشد ؟ به موجب قانون ، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری کند. بنابراین ثبت کردن برند مطابق آیین نامه آن اجباری نمی باشد . به این معنا که چنانچه کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود ولی آن را به ثبت نرساند قانون وی را اجبار نمی کند. با این وجود، در زمان ما بیش از پیش برند و ثبت نمودن آن دارای اهمیت است. برندها به صاحبانشان کمک می کنند تا به راحتی محصولات خود را معرفی و ویژگی های آن را بیان نمایند و در عرصه رقابت تجاری بتوانند خود را نسبت به دیگران متمایز کنند.
چنانچه برندتان را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند شکایت نموده و آن ها را مجبور به عوض کردن نام و حتی پرداخت غرامت به خود نمایید. علاوه بر این :

ثبت برند
- برند و ثبت آن ، به لحاظ اعتباری که به شرکت و محصول تولیدی می بخشد این امکان را فراهم می آورد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند از موسسات مالی مختلف، وام اخذ نمایند.
- ثبت نمودن برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده سهام کند و به تبع آن، باعث افزایش درآمد شرکت گردد.
- برند ابزاری برای بازاریابی شرکت و ایجاد وجهه عمومی است.
- برند پس از ثبت شدن، قابل نقل و انتقال است و می توان آن را انتقال داد.
- برند یکی از دلایل تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر در جهت بهبود کیفیت کالا می باشد.
علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت

به موجب ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات : " علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود " .
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات ، حروف ، ارقام ، تصاویر به کار رود. در ثبت برند ، باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما باید با برند ثبت شده توسط رقبای شما متفاوت باشد و تازگی داشته باشد.
علائم تجاری غیرقابل ثبت :

واژه های عام . برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری " پلاستیک " را برای فروش پلاستیک ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون " پلاستیک " واژه ای عام برای این محصول است.
واژه های توصیف کننده . این واژگان کلماتی هستند که معمولاَ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر به کار می روند. برای مثال کلمه ترش برای محصولات لواشک قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می کند. بنابراین استفاده از واژه های کیفی نظیر " بهترین " ، " کلاسیک " یا " نوآورانه " مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند.
علائم گمراه کننده . این علائم، علائمی هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبدا جغرافیایی محصول گمراه می سازد.
علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه. برای ثبت برند، علامت و تصاویری که استفاده می شود نباید خلاف موازین و هنجارهای اخلاق حسنه باشد و یا پرچم و نشانه هایی از سلطنت و کشورهای دیگر داشته باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت برند

برند یا علامت تجاری می تواند بانام شخص حقیقی و یا حقوقی ثبت گردد و ضرورتاَ نیازمند اخذ مجوز است. مدارک باید مرتبط با فعالیت و زمینه مورد نظر و به نام شخص باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی :
- کارت ملی و شناسنامه متقاضی ثبت ( کارت ملی پشت و رو و از تمامی صفحات شناسنامه کپی برابر اصل تهیه گردد ) .

مدارک ثبت برند
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده 10 در 10
- تصویر مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جوازتاسیس )
- جواز کسب یا کارت بازرگانی یا هر نوع گواهی فعالیتی که از طرف نهادهای نظارتی و دولتی صادر شده است.
- تصویر کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقوقی :
- ارائه مدارک ثبتی شرکت که مشخص کننده شخصیت حقوقی باشد.
- ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی که آگهی تاسیس در آن منتشر شده باشد.
- ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و نماینده منتخب هیئت مدیره
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده
- چنانچه برندتان شامل حروف لاتین و انگلیسی است باید کارت بازرگانی نیز ارائه گردد.
- ارائه پروانه بهره برداری و جواز کسب
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
چند نکته :
1- به موجب قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ، نام تجاری بایستی شامل کلمات فارسی باشد در غیر این صورت ، همان طور که گفته شد، برای ثبت برندی که حاوی کلمه غیرفارسی ( لاتین و ... ) باشد لازم است فرد متقاضی، دارای کارت بازرگانی باشد.
2- در صورت سه بعدی بودن علامت تجاری ( لوگو) ، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامی است.
3- چنان چه درخواست کننده یا درخواست کنندگان ثبت به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج کشور قصد استفاده از مزایای حق تقدم را داشته باشند، بایستی مدارک لازم و مربوط به حق تقدم را همزمان با اظهارنامه یا حداکثر در مدت زمانی 15 روز به اداره ثبت تحویل دهند.
4- ارائه رسید پرداخت هزینه ها نیز لازم است. چنان چه اظهارنامه تسلیمی ، بر اساس دلایل رد برند منجر به ثبت نگردد، هزینه های پرداختی قابل استرداد نمی باشد.
فرآیند ثبت برند

ثبت برند و علامت تجاری از طریق سامانه http://iripo.ssaa.ir انجام خواهد گرفت که در واقع، شما با تکمیل نمودن فرم های اظهارنامه از طریق این سامانه، می توانید برند خود را به ثبت برسانید.
متقاضی جهت ثبت علامت تجاری خود در سامانه بایستی کپی مدارک شناسایی خود را ارائه نماید. هم چنین در شخصیت های حقوقی نیز ارائه آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت و کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص دارای امضا لازم است.
مرجع ثبت، اظهارنامه را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی ، مورد بررسی قرار خواهد داد و پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر خواهد کرد.
آگهی علامت باید شامل موارد ذیل باشد :
• تاریخ و شماره اظهارنامه .
• در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صو.رت گرفته است.
• نمونه علامت .
• اجزاء علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
• فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد ، با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط، طبق طبقه بندی بین المللی .
• نام و نشانی متقاضی .
• نام و نشانی نماینده قانونی، در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
توجه داشته باشید که :
- برای ثبت علامت لازم است که نسبت به تقاضای ثبت اعتراض به عمل نیامده باشد یا اعتراض به عمل آمده مردود اعلام گردیده و به مرحله قطعی یا نهایی رسیده باشد.
- مدت اعتبار گواهی ثبت علامت یا مارک تجاری 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوط به ثبت علامت یا مارک تجاری می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است .

]]>
لینک 2020-10-12T04:36:35+01:00 2020-10-12T04:36:35+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/62 زهره رادیو اف تی پی mersadaitetcadakit mersada

itetc

adakit
]]>
لینک 2020-10-05T08:40:57+01:00 2020-10-05T08:40:57+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/61 زهره رادیو اف تی پی rezadesignarashsalemiasmanesokootestaniranmdnnateringpelak001nosazimadares-lrpeykeshadismri rezadesign

arashsalemi

asmane

sokootestan

iranmdn

natering

pelak001

nosazimadares-lr

peykeshadi

smri
]]>
لینک 2020-10-04T05:34:55+01:00 2020-10-04T05:34:55+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/60 زهره رادیو اف تی پی takrit11ir-microiranavangtehran-clinic3vom5014shamsbiografidownloaderha takrit11

ir-micro

iranavang

tehran-clinic

3vom50

14shams

biografi

downloaderha
]]>
ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی 2020-09-30T08:01:06+01:00 2020-09-30T08:01:06+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/59 زهره رادیو اف تی پی فرش یکی از مهمترین نمادهای هنر ایرانی است که در سراسر دنیا شناخته شده می باشد. این هنر شامل عمل گره زدن انواع نخ های قالی بافی به دور پود قالی است که توسط هنرمند قالی باف انجام می گیرد. به عبارتی نقوش ظریف و زیبای فرش ها از قرار گرفتن هزاران گره در کنار یکدیگر تشکیل می گردند. هنر قالی بافی نزد ایرانیان هنری ارزشمند و قدیمی می باشد.همچنین فرش به عنوان زیر انداز یا کف پوش خانه ها یکی از کالاهای مورد نیاز در زندگی افراد می باشد و به دلیل گسترده شدن جوامع امروزه علاوه بر فرش های دستی که ارزش و

فرش یکی از مهمترین نمادهای هنر ایرانی است که در سراسر دنیا شناخته شده می باشد. این هنر شامل عمل گره زدن انواع نخ های قالی بافی به دور پود قالی است که توسط هنرمند قالی باف انجام می گیرد. به عبارتی نقوش ظریف و زیبای فرش ها از قرار گرفتن هزاران گره در کنار یکدیگر تشکیل می گردند. هنر قالی بافی نزد ایرانیان هنری ارزشمند و قدیمی می باشد.
همچنین فرش به عنوان زیر انداز یا کف پوش خانه ها یکی از کالاهای مورد نیاز در زندگی افراد می باشد و به دلیل گسترده شدن جوامع امروزه علاوه بر فرش های دستی که ارزش و جایگاه هنری خاص خود را دارد، فرش های کارخانه ای یا ماشینی نیز تولید می گردند و به استفاده عموم می رسند.

فرش ایرانی علاوه بر اینکه تأمین کننده بازارها و نیاز مشتریان داخلی می باشد، به صورت وسیع به سایر کشورها نیز صادر می گردد و بخش وسیعی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
با توجه به تمامی این موضوعات افراد بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت هستند و ثبت شرکت نیز یکی از مهمترین اقدامات برای تجارت در این زمینه می باشد. در ادامه شرایط ثبت شرکت در این زمینه را بررسی خواهیم نمود:

شرکت خدمات فرش را در انواع قالب های تجاری اعمم از : 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی می توان به ثبت رساند .
که در ادامه این مطلب ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی بررسی می گردد:

طبق ماده ی 183 قانون تجارت (شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ،بنابر این در ثبت شرکت نسبی مسئولیت شرکا نسبت سرمایه شان است.)

توجه داشته باشید که در نام گذاری شرکت نسبی جهت ارائه خدمات فرش می بایست حداقل نام یکی از شرکا ذکر گردد و پس از این نام نیز ذکر نام دیگر شرکاء با عباراتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2--دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7-اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی بهتر است در ابتدا مدارک مورد نیاز را فراهم آورید. در حال حاضر برای ثبت شرکت ها نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را به ثبت برسانند. پس از طی مراحل ثبت شرکت خدمات فرش در این سامانه لازم است مدارکی که در پاراگراف فوق بدان اشاره گردید، توسط اعضاء شرکت و هیات مدیره امضاء شود و از طریق پست به اداره ثبت ارسال گردد. در آخرین مرحله ثبت نیز می بایست متقاضیان نسبت به درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار اقدام نمایند.]]>
لینک 2020-09-28T08:03:28+01:00 2020-09-28T08:03:28+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/58 زهره رادیو اف تی پی dg2itp30pcmatlabpclaptapjanbaznewswebsepanta dg2

itp30

pcmatlab

pclaptap

janbaznews

websepanta
]]>
لینک 2020-09-26T09:25:52+01:00 2020-09-26T09:25:52+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/57 زهره رادیو اف تی پی takrit11iranavangir-microtehran-clinicscne14shams takrit11

iranavang

ir-micro

tehran-clinic

scne

14shams
]]>
لینک 2020-09-22T09:31:29+01:00 2020-09-22T09:31:29+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/56 زهره رادیو اف تی پی itmatlabitp30pclaptappcrayaneh itmatlab

itp30

pclaptap

pcrayaneh
]]>
لینک 2020-09-21T08:24:58+01:00 2020-09-21T08:24:58+01:00 tag:http://www.isarketab.ir/post/55 زهره رادیو اف تی پی dramfllowers313gibhostheyatabolfazlimysiranavang dram


fllowers313


gibhost

heyatabolfazl

imys

iranavang

]]>