" شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد".
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است.
بررسی تفصیلی فلسفه وجودی شرکت های دولتی مربوط به حقوق اداری است. در این جا به اشاره ای مختصر به دلایل پیدایش شرکت های دولتی اکتفا می کنیم :
1- دولت گاه بنا به دلایلی ترجیح می دهد که بعضی از اعمال تصدی را به جای آنکه در قالب وزارتخانه ها و موسسات انجام دهد در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری انجام دهد. مثلاَ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده، از این جمله است.
2- گاه بخش خصوصی از انجام برخی فعالیت های بزرگ اقتصادی ناتوان است و یا اطمینان کافی به بازدهی آن ندارد. در این صورت ممکن است دولت در این راه پیشگام شود. اینگونه شرکت های دولتی ممکن است پس از جلب اطمینان بخش خصوصی در تصدی این نوع فعالیت ها واگذار گردد.
3- بعضاَ اموال اشخاص به حکم دادگاه مصادره می گردد. در این صورت چنانچه محکوم علیه در بعضی شرکت ها نیز دارای سهم الشرکه باشد این سهم الشرکه ها نیز قهراَ به دولت انتقال می یابد. در این صورت با شرکت هایی مواجه می شویم که بخشی از سهم الشرکه آن ها متعلق به دولت است بدون اینکه اراده دولت در تحقق این امر دخیل بوده باشد. بسیاری از شرکت های دولتی در کشور ما از این قبیلند.
4- در بعضی شرایط اقتصادی و سیاسی مصلحت عمومی ایجاب می کند که از دارایی های متعلق به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی سلب مالکیا شده و این دارایی ها به مالکیت دولت درآیند و یا اصطلاحاَ ملی شوند. چنانچه این دارایت درآمده و به شرکت دولی تبدیل شدند.

    قواعد حاکم بر شرکت های دولتی


با توجه به دلایلی که برای ایجاد شرکت های دولتی گفته شد، کاملاَ منطقی است که همان قواعد حاکم بر شرکت های تجاری بر شرکت های دولتی نیز حکومت نماید معذلک مقنن ممکن است بنا به مصلحت، برای این گونه شرکت ها در برخی موارد قواعد استثنایی وضع نماید.
وضع قواعد استثنایی با دو رویکرد متفاوت انجام می پذیرد. در بعضی موارد قواعد استثنایی، امتیازاتی را برای شرکت های دولتی ایجاد می کند. مانند اینکه شرکت های دولتی از بعضی هزینه ها نظیر هزینه دادرسی معاف باشند. گاهی نیز قواعد استثنایی موجد محدودیت هایی برای شرکت های دولتی است مثلاَ ممکن است مقنن با هدف مراقبت از اموال عمومی انجام معاملات شرکت های دولتی را منوط به طی تشریفات مزایده و مناقصه نماید و حال آنکه سایر شرکت ها در این زمینه کاملاَ آزاد هستند. وضع قواعد استثنایی برای شرکت های دولتی آشفنگی ها و بی نظمی های فراوانی را تولید می کند. خصوصاَ در مورد شرکت هایی که بخشی از سهام آن متعلق به اشخاص خصوصی است وضعیت بسیار پیچیده ای وجود دارد زیرا مقنن برای صیانت از اموال عمومی و حفظ مصالح عمومی اجرای قواعدی را به شرکت های دولتی تحمیل می کند که معلوم نیست به چه دلیل باید سایر شرکا آثار منفی آن را تحمیل نمایند.
ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط از تبعیت شرکت های دولتی از قوانین تاسیس و اساسنامه های خود سخن گفته است اما حقیقت آن است که امروزه قوانین خاص حاکم بر شرکت های دولتی بسیار فراوان هستند :
" شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند ". 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  11:29 ق.ظ


از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد.

در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده ۱۴۰ سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.

اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود.

در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خاصی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که به هنگام تأسیس شرکت تعاونی یا افزایش سرمایه آن در مراحل بعدی در اختیار آن قرار می گیرد.
• منابع تأمین سرمایه شرکت تعاونی :
در شرکت تعاونی بر خلاف سایر شرکت های خصوصی دو منبع تأمین سرمایه متفاوت با توجه به اهداف تعاونی پیش بینی شده است.

1ـ منابع عمومی :
طبق ماده ۴۶۰ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی هر یک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیر سهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور درجلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
قانون بخش تعاونی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشور، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طرقی که درمقدمه قانون مقررات است و در جهت تحقق اهداف تعاونی مخصوصاً از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
کمک های دولتی موقتی و به منظور کمک به تشکیل و استقرار تعاونی در جهت شکوفائی اقتصادی عمومی است. لذا در مواردی که دستگاه های دولتی در تأسیس شرکت های تعاونی سرمایه گذاری یا شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین می شود، باید سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق گیرد.
* در قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ دستگاه های دولتی به عنوان سرمایه دار وارد شرکت تعاونی نمی شدند. سرمایه شرکت را اعضاء تأمین و مقدار آن نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هرعضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است و حداکثر سود سالانه سهام نباید از6% تجاوز کند. انتقال شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.

2ـ منابع خصوصی :
مطابق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی مصوب 1392، شرکت تعاونی غیر سهامی به وسیله چند شخص تأسیس و سرمایه آن درموقع تأسیس به وسیله مؤسسان تأمین می شود. ازطرف دیگر طبق ماده ۴۶۵ قانون جدید ناظر برماده ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون اولاً شرکت تعاونی غیر سهامی با هرمیزان سرمایه قابل ثبت است و ثانیاً برای ثبت شرکت تعاونی غیر سهامی باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم وتسلیم شود.
فقط دستگاه های اجرایی می توانند مشارکت یا سرمایه گذاری نمایند. بنابراین مؤسسین باید کل سرمایه لازم را تأدیه نمایند. افزون براین مطابق ماده ۴۶۶ ناظر بر ماده ۴۳۵ همان قانون کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی در اختیار شرکت تعاونی غیر سهامی قرار می گیرد باید با انحلال آن مسترد شود و هر یک از مدیران شرکت تعاونی در قبال استرداد امتیازات و اموال مذکور به طور مستقل مسئولیت دارد. بنابراین این اموال جزء سرمایه به حساب نمی آید بلکه حالت ودیعه ای را دارد که در پایان مدت عیناً قابل استرداد است و دستگاه اجرایی در مقابل سرمایه گذاری یا مشارکت در سود از انجام پروژه تعاونی شریک سایر اعضاء خواهد بود.
درتشکیل سایر شرکت های تجارتی نیز به همین صورت تأدیه سرمایه شرط اساسی تشکیل شرکت است. در شرکت تعاونی نیز با وجود اختلاف فلسفه وجودی همین مطلب تکرار شده است. درشرکت تعاونی مانند شرکت سهامی عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
مسئولیت مالی اعضاء در شرکت های تعاونی غیر سهامی محدود به میزان سهم الشرکه آنان می باشد ولی به موجب قرارداد خصوصی این نسبت قابل تغییر است. در شرکت تعاونی غیر سهامی به اساسنامه جایگاه مهمی داده شده است.
 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

قالی چیست :
بوسیله ی الیاف پنبه ،پشم و یا ابریشم قالی یا فرش بافته می شود .پژوهشگران بر این اعتقاد هستند که قالی بافی از اسیا شروع شده است و این هنر در ایران ،قفقاز رواج داشته است ، این هنر که قبل از میلاد مسیح نیز وجود داشته است .قدیمی ترین فرش، قالیچه ی پازریک می باشد که در منطقه ی التای سیبری جنوبی در دره ی پازریک کشف شده .
شرکت قالی بافی را می توان در قالب شرکت 1- سهامی خاص 2-مختلط سهامی 3-مسئولیت محدود 4-مختلط غیر سهامی 5-تضامنی 6-نسبی 7-تعاونی
چه تفاوت هایی میان این شرکتها وجود دارد :
1- تعداد اعضا در شرکت های سهامی خاص سه نفر می باشد در حالیکه در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر می باشد
2-در شرکت های سهامی خاص باید در ابتدا 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود در صورتیکه در شرکت های مسئولیت محدود در ابتدای تاسیس نیاز به پرداخت وجهی نمی باشد و فقط در اساسنامه نوشته می شود .
3-در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس و علی البدل الزامی می باشد در صورتیکه در شرکت مسئولیت محدود اجباری برای انتخاب بازرس وجود ندارد
4-مدت زمان فعالیت در شرکت سهامی دو سال می باشد در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود مدت زمان مشخص نمی شود و فرد می توان به مدت نامحدود در این سمت باقی بماند که البته این زمان توسط اعضای شرکت مشخص می شود
5-قوانین انتخاب مدیران در شرکت های سهامی خاص بدین صورت است که مدیران تنها از میان سهامداران انتخاب می شوند در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود مدیران را می توان از بین شرکا یا خارج از انها نیز انتخاب کرد 
6-در شرکت سهامی خاص هرچقدر تعداد سهام افراد بیشتر باشد حق رای بیشتری دارند در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود میزان رای هر شخص به مقدار سرمایه ان بستگی دارد
7-اعضا در شرکت با مسئولیت محدود نسبت به قروض و تعهدات شرکت فقط در حد اورده ی خود مسئول هستند
8-برای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص ،ابتدا افراد باید به اداره ی دارایی مراجعه کنند درصورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود این نقل و انتقال باید از طریق مجمع انجام می شود .

شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
الف)سرمایه اولیه برای ثبت شرکت صد هزار تومان می باشد
ب)تعداد اعضا باید حداقل دو نفر باشد
برای ثبت شرکت قالی بافی با مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است:
1-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی
2-دو نسخه تقاضانامه
3-دو نسخه شرکت نامه
4-  شناسنامه ی کلیه ی اعضا
5-اساسنامه شرکت
6-در صورت نیاز به گرفتن مجوز باید اقدام شود
شرایط ثبت شرکت قالی بافی در قالب سهامی خاص:
الف)در ابتدا تعداد اعضا پنج نفر می باشد
ب)سرمایه ی اولیه صد هزار تومان می باشد که در ابتدا باید 35% ان به صورت نقدی پرداخت شود

برای ثبت شرکت قالی بافی در قالب سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
1-دو نسخه اساسنامه
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیران
5-کپی شناسنامه ی همه ی اعضا
6-چنان چه اموال شرکت جز دارایی های شرکت باشند باید سند ان ارائه شود
7-باید در بانک حساب باز کرد و 35% سرمایه را در ابتدا به صورت نقدی پرداخت کرد و گواهی مبنی بر پرداخت ان ارئه شود
8-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید حتما اقدام شود

برای ثبت شرکت قالی بافی چه مدارکی باید ارائه شود :
1-شخص متقاضی شرکت قالی بافی باید کپی کارت ملی و شناسنامه ی خود را ارئه دهد
2-شخصی که کارگاه متعلق به او است باید فرم تعهدنامه را کامل کند
3-کپی اساسنامه و اگهی ثبت شرکت
4-ارائه ی کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت
5-ارائه ی کپی مدارک مکانی که در انجا قصد احداث مجتمع را دارید
6-مدیر عامل شرکت باید 4 قطعه عکس ارائه دهد
7-باید از مراجع ذی صلاح برای احداث مجتمع اجازه لازم گرفته شود
8-باید مدارک لازم مبنی بر داشتن تجربه و مهارت در این کار ارائه شود
9-باید توان پرداخت وام ها و تسهیلات را داشته باشید و تعهد کتبی بدهید
10-باید بین افراد قالی باف و صاحب کارگاه قرارداد بسته شود
11-ارائه ی طرح توجیهی اقتصادی

برای ثبت شرکت قالی بافی چه مراحلی را باید طی کرد :
1-ابتدا باید در سامانه و به صورت اینترنتی شرکت را به ثبت رساند
2-بعد از اینکه شرکت را به ثبت رساندید باید در جهت ثبت نام برای شرکت اقدام کنید
3-کلیه ی مدارک باید توسط اعضا و هیئت مدیره امضا شود
4-کلیه ی مدارک باید توسط پست به اداره ی ثبت شرکت ها فرستاده شود وشماره ی ان در سامانه ی اداره ی ثبت شرکت نوشته شود
5-باید اگهی تاسیس شرکت در روزنامه ی رسمی به مدت 15الی 20 روز کاری داده شود
6-چنان چه برای انجام کارها از وکیل استفاده شود ،وکیل شرکت باید به اداره ثبت شرکتها برای گرفتن پرونده ی ثبتی و اگهی تاسیس مراجعه کند 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  11:22 ق.ظ

ماده ١٠۶ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اکثریت حاصل نشد

باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.

همان طور که ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اکثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنکه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شرکای مالک نصف سرمایه تشکیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اکثریت سرمایه که به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شرکت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اکثریت زیادتر به سکوت گذاشته اما می توان گفت که اساسنامه می تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی کند.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

 • شرکت تعاونی :
شرکت های تعاونی جمعیتی مرکب از اشخاصی است که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک دور هم جمع شده و سازمانی اقتصادی که براساس دموکراسی اداره می گردد تشکیل می دهند وهر یک به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و به سهم خویش مسئولیت سود و زیان ناشی از عملیات و کارهای را که خود به نحو مؤثر درآن شرکت داشته برعهده می گیرند.

• شرکت سهامی :
برابر ماده ۱ لایحه ی قانونی مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهامداران دراین شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود که عبارتند از: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.
شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن، قسمتی ازسرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می نمایند. شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن در زمان تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین می شود.

• وجوه افتراق شرکت تعاونی با شرکت سهامی :
برای روشن ساختن وجوه تمایز شرکت های متشکله براساس اصول بازرگانی و شرکت های متشکله بر مبنای اصول تعاون، به ذکر اهم وجوه افتراق بین یکی از شرکت های تجارتی با شرکت تعاونی مبادرت می نماییم :
۱. تشکیل شرکت های سهامی به وسیله عموم افراد علاقمند، بدون قید و شرطی با رعایت تشریفات قانونی مربوط به عمل می آید. ولی شرکت تعاونی بین گروه خاص یا صاحبان "حِرَف" و مشاغل بخصوصی تشکیل می شود.
۲. در شرکت های سهامی که مبتنی براصول بازرگانی هستند، هدف ازعملیات تجارتی بهره وری بوده و به قصد تحصیل منفعت تشکیل می شوند.
* دیگر شرکت های بازرگانی نیزهمین طوراست. ولی شرکت تعاونی که مبتنی بر پایه اصول تعاون می باشد، هدف اساسی آن تأمین آسایش طبقه خاصی است که آن را تشکیل داده اند. یا درسطح گسترده تر، تأمین رفاه تمام افراد یک جامعه می باشد.
۳. درشرکت های سهامی حداقل سرمایه شرکت درقانون مشخص شده است.( طبق قانون فعلی درشرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال و درشرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.) ولی درشرکت های تعاونی حداقلی برای سرمایه مقررنشده و سرمایه نیز متغیر و نامحدود است. و میزان سهام یک عضو نباید ازیک هفتم کل سرمایه شرکت تجاوز کند.
۴. افزایش یا کاهش سرمایه درشرکت های سهامی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و طبق تشریفات مقرر درلایحه قانونی 12/24/1347 انجام می پذیرد. ولی مطابق تبصره ماده ۱۰ قانون شرکت های تعاونی، افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام از شرکت به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می گیرد. و کاهش آن با خروج هرعضوی از شرکت و بازگرداندن سهام انجام می پذیرد.
* ماده ۶ قانون مذکور می گوید : خروج هرعضو از شرکت، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او، حداکثر به ارزش اسمی، باید ظرف یکسال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت شود.
۵. دارنده سهم در شرکت سهامی، صاحب سهم یا سهامدارنامیده می شود. ولی درشرکت های تعاونی، دارنده سهم ( عضو) شناخته می شود.
« عضو : در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هرصاحب سهم، اعم ازاینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد،عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود. »
۶. نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی با توجه به مصرحات قانونی و مقررات اساسنامه به هر شخصی که باشد، امکان پذیر است. ولی درشرکت های تعاونی، نقل وانتقال سهام به غیرعضومجازنیست. قانون شرکت های تعاونی می گوید : انتقال سهام شرکت تعاونی به غیرعضو شرکت مجاز نیست.
۷. شرکت سهامی اصطلاحاً به شرکت سرمایه موسوم است‌. زیرا در واقع مشارکت سرمایه ها است و در قبال اصطلاح ( شرکت سرمایه) اصطلاح ( شرکت شخص) به کار می رود، مثل شرکت های تضامنی و نسبی. زیرا در این شرکت ها شخصیت شرکاء موجب اعتبار شرکت است. ولی شرکت تعاونی، مشارکت انسان ها است با هدف خود یاری.
۸. در شرکت های سهامی ضابطه تقسیم منافع دراساسنامه پیش بینی و معمولاً برپایه سهم سرمایه بین شرکاء تقسیم می گردد. ولی درشرکت های تعاونی ضابطه پرداخت سود به اعضاء مقدار معاملات و میزان خرید آنها می باشد. و چون هدف از این شرکت تأمین رفاه اعضاست، لذا سود سرمایه محدود شده و با پایه قرار دادن میزان خرید اعضاء که مألاً منفعتی راهم به ازای خرید های معموله به شرکت پرداخت می کنند، درواقع بین سود پرداختی اعضاء به شرکت و منافع دریافتی آنان از شرکت، رابطه مستقیم وجود دارد.
* بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۱ قانون شرکت های تعاونی، اصطلاحات : ( درآمد ویژه ) و( سود) و ( مازاد برگشتی) را به شرح زیر تعریف می کند :
بند ۳ : درآمد ویژه : مبلغی است که ازعملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی، دریک دوره مالی، پس از وضع هزینه و استهلاکات حاصل می شود.
بند ۴ : سود سهم : مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که هرسال به هرسهم اختصاص داده می شود.
بند ۵ : مازاد برگشتی : مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا اتحادیه تعاونی درحدود مقررات این قانون اختصاص داده می شود.
۹. حداقل تعداد شرکاء : حداقل تعداد سهامداران درشرکت های سهامی عام پنج نفرو درشرکت های سهامی خاص سه نفر هستند. ولی تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید ازهفت عضو کمتر باشد.
۱۰. در شرکت های سهامی، صاحبان سهام در بدو تأسیس شرکت فقط ۳۵ درصد سهام مورد تعهد را پرداخت می نمایند. ولی شرایط عضویت درشرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد.
بنابراین هرعضوی درموقع تأسیس شرکت تعاونی یا قبول عضویت آن هر قدر سهم بخرد، که حداقل آن یک سهم است، باید تمام بهای سهام مورد خریداری را پرداخت نماید.
۱۱. حق رای : در مجامع عمومی شرکت های سهامی، هرسهامداربه اندازه سرمایه ای که درشرکت گذاشته، حق رای دارد. تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید :
درمجمع عمومی مؤسس، کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند وهر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ولی درشرکت تعاونی هرعضو فقط دارای یک رأی است، ولو اینکه دارای چندین سهم باشد.
۱۲. در شرکت های سهامی، اندوخته ها اعم از اندوخته های قانونی یا اختیاری به انحلال شرکت پس از کسر کسورات قانونی، بین سهامداران تقسیم می شود. ولی درشرکت های تعاونی اگرشرکت منحل شود، اندوخته ها غیرقابل تقسیم بوده و می بایست برای تأمین آسایش اعضاء صرف شده و یا به سایر شرکت های تعاونی واگذار گردد.
ماده ۱۶ قانون شرکت تعاونی بیان می دارد :
با انحلال شرکت تعاونی، مانده حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت، پس از تصفیه یا به وجوه ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت یا اتحادیه تعاونی، که با همان مقاصد درحوزه مربوط فعالیت می کنند، انتقال داده می شود، یا به مصرف اموراجتماعی و عام المنفعه همان حوزه خواهد رسید.
۱۳. حد برداشت برای اندوخته قانونی، در شرکت سهامی یک بیستم ( ۵ درصد) سود خالص است. ولی این حد در شرکت های تعاونی حداقل ۱۲ درصد است که به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظورمی شود.
۱۴. کسر اندوخته قانونی در شرکت های سهامی، تا زمانی الزامی است که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. ولی درشرکت های تعاونی کسر اندوخته قانونی غیرقابل تقسیم، تا زمانی الزامی است که به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت برسد.
۱۵. در شرکت سهامی به تصویب مجمع عمومی عادی، اعضای هیأت مدیره مؤظف بوده و درصورت غیرمؤظف بودن نیزممکن است حق حضور در جلسات دریافت نمایند. ولی خدمات هیأت مدیره در شرکت تعاونی افتخاری و بلاعوض است.
۱۶. در شرکت های سهامی ماده ۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :
در شرکت های سهامی عام مبلغ هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. و لایحه قانونی مذکور نسبت به مبلغ اسمی سهام شرکت های سهامی خاص ساکت است.
" ولی در شرکت های تعاونی ماده ۱۹۴ قانون تجارت می گوید : در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود، حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود. "
۱۷. در شرکت های سهامی ماده ۹۴ لایحه قانونی می گوید :
"هیچ مجمع عمومی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید."
ولی درشرکت های تعاونی برطبق تبصره ماده ۵ قانون شرکت های تعاونی :
می توان در اساسنامه شرکت، قبول اعضای جدید راعلاوه برخرید سهام، به پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با هزینه توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.
۱۸. شرکت های سهامی به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده، و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند، اداره می شوند. وعده اعضای هیأت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ولی در شرکت های تعاونی می بایست حداقل سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل هیأت مدیره از بین اعضاء انتخاب شوند.
۱۹. مدت مأموریت هیأت مدیره در شرکت های سهامی از دو سال تجاوز نخواهد کرد. ولی اعضای هیأت مدیره در شرکت های تعاونی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
۲۰. در شرکت های سهامی ورود شرکاء به شرکت یا خروج آنها از شرکت در اثر نقل وانتقال سهام امکان پذیراست.
ولی در شرکت های تعاونی، قبول درخواست عضویت و اخراج عضوی از شرکت با توجه به مصوبه مجمع عمومی دراختیار هیأت مدیره می باشد. که این روش ناشی از اصل آزادی عضویت در شرکت های تعاونی است.
۲۱. در شرکت های سهامی ممکن است سهام بی نام یا سهام با نام صادر شود. ولی درشرکت تعاونی، سهام با نام خواهد بود.
 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  11:14 ق.ظ

• تعریف میناکاری :
از هنر مینا سازی تعاریف مختلفی داده شده که به برخی از آن ها در اینجا اشاره می شود. به طور مثال در فرهنگ معین آمده است که : مینا ماده ای است از لعاب شیشه ای حاجب ماوراء یا شفاف که آن را روی کاشی و فلزات برای حفظ نقش و نگار به کار می برند و ترکیبی است از لاجورد، طلا و امثالهم که در کوره می برد و شفاف مثل شیشه کبود رنگ بیرون می آید.
در لغت نامه دهخدا درباره میناکاری چنین آمده است : ماده شیشه ای و دارای الوان مختلف که جهت رنگ کردن نقوش روی فلزات و ظروف سفالین و چینی به کار می رود. ماده اولیه و اصلی مینا سیلیس است که با کربنات دوپتاس مخلوط می شود و برای زودتر ذوب شدن یک ماده کمک ذوب به آن اضافه می کنند. این ماده معمولا بورق (تنکار) است و برای رنگ کردن آن مواد رنگین به آن می افزایند.

• پیشینه میناکاری :
تزئین و زیباسازی ظروف فلزی را باید هم زمان با کشف فلزات دانست و در ادامه آن حکاکی، قلمزنی، و نقاشی با رنگ های مینایی است.
در مورد سابقه این هنر به درستی نمی توان نظر روشن و قاطعی ابراز نمود. هنوز میان محققان وحدت نظری حاصل نشده است که کدام یک از ملل دنیا مخترع این هنر بوده اند، ولی از نظر وجوه مشترکی که مواد مورد نیاز در هنرهای آتشی با هم دارند، بعید به نظر می رسد در میان ملتی که لعاب رنگی بر روی سفال و کاشی به کار رفته، بر روی فلز به کار نرفته باشد. لعاب روی کاشی از دیرباز در ایران شناخته شده و فلز کاری نیز در ایران سابقه ای دیرینه دارد.
از یادگاری های میناکاری دوره هخامنشی می توان به بازوبند طلای میناکاری اشاره کرد. از دوره ساسانی نیز یک تنگ میناکاری شده روی طلا به دست آمده است. مولینه نیز اعتقاد دارد که میناهای ساخت بیزانس، که در ردیف بهترین میناهای جهان است، از هنر میناسازی ایران عهد ساسانی الهام گرفته است.

• ابزار و مواد مورد نیاز در میناکاری :
فلز، رنگ، لعاب، بست، سریشم، قلم مو، مدادکپی، کوره.

• انواع مینا :
مینای حجره ای یا خانه بندی :
نوعی از میناست که به وسیله مفتول های فلزی که روی سطح کار لحیم می شوند پدید می آید. این مفتول ها با کمی نقره در جای خود ثابت شده و در نتیجه به صورت حجره هایی در می آید که داخل آن ها را با رنگ های مینایی پر می کنند. پس از حرارت دادن و پخته شدن، تعدادی از این رنگ ها روی سیم ها را می گیرد و یا سیاه می شوند، در نتیجه با یک سمباده نرم روی بدنه را سمباده می کشند تا سیاهی ها پاک و رنگ های اضافی هم سطح با سیم شود. بنابراین تمام قلم گیری هایی که به وسیله سیم انجام شده بود نمایان می گردد و شکلی بسیار زیبا ایجاد می نماید.

• مینای نقاشی :
در این روش زمینه یا ورقه مس را به شکل دلخواه درآورده و دوغاب می دهند، سپس جسم مسی را لعاب داده و روی آن را نقاشی کرده و دوباره حرارت می دهند. در این بخش ممکن است که یک جسم برای شکل گیری مینا چهار یا پنج بار حرارت داده شود. البته کارهایی که دارای زمینه و رنگی است و می باید طلاکاری شود معمولا پنج بار در کوره برده می شود. ولی برای کارهایی که دارای زمینه سفید است چهاربار در کوره قرار می گیرد. طراحی در این نوع مینا به دو صورت انجام می گیرد یا مستقیم به وسیله مداد روی کار را طرح می زنند و بعد رنگ آمیزی می کنند و یا طرح را با روش سوزنی کردن روی ظرف می نشانند. امروزه مینای نقاشی رایج ترین نوع میناکاری است.

• مینای مرصع :
در این نوع مینا، دانه هایی به شکل یاقوت و به رنگ های مختلف بر روی ظرف مینا توسط کمی رنگ لعاب و آب به دانه چسبانده می شود. معمولا محل هایی که می خواهند دانه های یاقوت رنگ را بچسبانند لعاب نمی دهند، بلکه باید به صورت مسی باشد تا دانه ها بهتر و زیباتر در آن جای گیرد.
این هنر امروزه کمتر متداول است و در گذشته بیشتر روی حمایل ها، غلاف شمشیر، چایخوری و امثالهم کاربرد داشته است. لازم به ذکر است که دانه های یاقوتی را از خرد کردن و حرارت دادن شیشه های مختلف رنگی می توان تهیه نمود.

• مینای روحی :
در این نوع مینا اغلب فلزهای قیمتی از قیبل طلا و نقره را به کار می برند. ابتدا نقش مورد نظر را بر روی فلز قلمزنی حکاکی می کنند و سپس با استفاده از رنگ های مینایی شفاف به رنگ آمیزی آن می پردازند. این نوع رنگ ها به دلیل این که جسمیت ندارد و شفاف است، به رنگ های روحی معروف است و به دلیل همین شفافیت، هر قسمت را به نسبت عمق آن پر رنگ تر جلوه گر می سازد، بدین ترتیب رنگ مینا ایجاد سایه روشن می نماید و از زیرآن فلز نیز جلوه می نماید.

• ثبت شرکت میناکاری :
علاقه مندان به فعالیت میناکاری برای ثبت این شرکت ها نیازمند اخذ مجوز از سازمان مربوطه ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد نظر ) می باشند. لازم به ذکر است که شرکت های میناکاری در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند.

• شرایط ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص :
_ مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت: حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.(به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند)
_ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
_ حداقل 35%سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص :

    تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران
    دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
    گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان
    اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین
    اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
    دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
    اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت میناکاری با مسئولیت محدود:
_ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت صدهزار تومان است.
_ در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید.
_ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2نفر می باشد.

•مدارک مورد نیاز ثبت شرکت میناکاری با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
    دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
    دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
    کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  11:13 ق.ظ

اگر چه قانون تجارت به شکل شرکت تجاری اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شده باشد،

نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود به ویژه آنکه در پاره ای موارد چند شخص، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، در عمل به گونه ای رفتار می کنند که نشان دهد معاملاتی که انجام می دهند برای همه آنها و نفع و زیان معاملات متوجه یک یک آنهاست، بدون آنکه گاه حتی در این مورد توافق کرده باشند.

در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست. به این منظور باید ابتدا به تحلیل عناصر عمل حقوقی ایجادکنندۀ شرکت پرداخت و سپس هدف از ایجاد شرکت میان شرکا که بردن سود است، بررسی کرد.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

به موجب ماده 75 لایحه قانون تجارت، تمامی سهامداران در مجمع عمومی موسس حق رای دارند و اصولاَ هر سهم یک رای دارد اما در مجامع عمومی عادی و فوق العاده می توان در اساسنامه پیش بینی نمود، هر ده یا بیست سهم یک حق رای دارد یا حق رای برای کسانی است که بالای 50 سهم دارند. در این صورت نصاب تشکیل جلسات مجامع عمومی، فقط از بین صاحبان سهامی محاسبه می شود که حق رای دارند. به عنوان مثال اگر شرکت صد واحد سرمایه داشته باشد اما ده واحد دارای حق رای نباشد، برای تشکیل مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه در دعوت اول از 90 واحد محاسبه می شود و حضور بیش از 45 واحد سرمایه الزامی است.

    نداشتن حق رای در جلسات مجامع عمومی

در برخی موارد صاحبان سهام به موجب قانون حق رای در جلسات را ندارند :
1. نپرداختن بدهی بابت تعهد سهام پس از مطالبه ( ماده 37 لایحه قانون تجارت )
2. عدم تبدیل سهام در مهلت مقرر ( ماده 49 لایحه )
3. نداشتن حق رای دارندگان آورده غیرنقد و سهام موسس در زمان تصویب آورده غیرنقد و سهام موسس در مجمع عمومی موسس ( ماده 77 لایحه )
4. نداشتن حق رای در زمان سلب حق تقدم سهامداران به نفع سایر سهامداران ( ماده 167 لایحه )
5. نداشتن حق رای هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع درمعاملات تحت نظارت ( ماده 129 لایحه )
6. تعیین حداقل سهام لازم برای دادن رای، مثلاَ فقط سهامداران بالای 30 سهم حق رای دارند.

    شیوه دعوت از مجامع عمومی


به موجب ماده 97 لایحه و تبصره آن، دعوت صاحبان سهام در مجمع عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می شود به عمل می آید. اما باید این نکته را توجه داشت که اگر کلیه ی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند دیگر نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نمی باشد زیرا هدف از انتشار آگهی، اطلاع رسانی است و در این صورت نیز همگی مطلع هستند.
به موجب تبصره ماده 97 لایحه ، فاصله بین نشر آگهی و جلسه مجمع حداقل ده و حداکثر چهل روز می باشد، البته روز انتشار دعوت نامه و روز تشکیل جلسه جز مهلت محاسبه نمی شود.
شایان ذکر است ، در هر جلسه رسمی که تشکیل می شود، باید خلاصه ای از تصمیمات و مذاکرات به صورت مکتوب درآید. به موجب ماده 105 لایحه ، از وظایف منشی هیات رئیسه مجمع عمومی، نگارش صورتجلسه است. صورتجلسه باید به امضای تمام ( نه اکثریت ) اعضای هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری شود.

    اعلام تنفس

یکی از اختیارات مجامع عمومی ، تصویب اعلام تنفس است. زمانی اعلام تنفس می شود که مجمع عمومی، برای رسیدگی به موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل بشود اما نتواند راجع به تمام آن تصمیم گیری کند، مثلاَ مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیر، تصویب ترازنامه ، تقسیم سود تشکیل شود اما در خصوص انتخاب مدیر و تصویب ترازنامه تصمیم گیری کند. هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس کند. پس از آن که اعلام تنفس نمود باید تاریخ جلسه بعد را معین کند. تاریخ جلسه بعد نباید از دو هفته بیشتر باشد. ( حداکثر 2 هفته بعد )
تمدید جلسه در صورت اعلام تنفس محتاج به دعوت و آگهی مجدد نمی باشد، مانند تبصره ماده 97 لایحه که کلیه ی صاحبان سهام در مجمع حاضر بوده اند.

    ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مجامع عمومی


وفق ماده 270 لایحه قانون تجارت، هر گاه مقررات قانونی در تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع ، بطلان تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

به چه خودرویی فرسوده گفته می شود :
خودروی فرسوده به خودرویی گفته می شود که دارای الاینده گی بالا می باشد و از لحاظ مصرف سوخت و ایمنی دارای استانداردهای لازم نیست .سن خودرو معیار مناسبی برای سنجش خودروهای فرسوده نیست زیرا امکان دارد خودرویی زمان تولیدش خیلی مدت طولانی نباشد اما به علت اشکالات فنی دارای الاینده گی بالا باشد پس سن خودرو ملاک مناسبی نمی باشد بلکه معاینه ی فنی باید تعیین کننده باشد .
با توجه به لایحه ای تحت عنوان لایحه پاک که در مجلس به تصویب رسیده ،در این لایحه که الودگی خودروها و الودگی شهرهای بزرگ را در نظر گرفته اند .یکی دیگراز بخش های مهم این لایحه مربوط به خودروهای فرسوده و کم کردن زمان مراجعه ی خودروها برای معاینه ی فنی می باشد .با توجه به این قانون دیگر خودروهایی که فرسوده محسوب می شوند پلاک به انها تعلق نمی گیرد و در صورت مشاهده، نیروی انتظامی با انها برخورد می کند .
اما از اشکالاتی که بر این طرح وارد شده قرار دادن سن برای خودروهای فرسوده می باشد که این اشتباه است زیرا امکان دارد از عمر یک خودرو 4سال گذشته باشد اما از خودرویی که عمر ان 10 سال گذشته است فرسوده تر باشد .

آیا قوانین کشور در خصوص خودروهای فرسوده تاثیرگذار بوده است؟
بله تاثیر داشته است به طوریکه در سال 85 حدود 200هزار خودرو از رده خارج کردند و بعد از ان نیز این کار ادامه پیدا کرده و موثر بوده است زیرا همان طور که می دانیم 80% الودگی هوای تهران در اثر خودروهای فرسوده است .
اولین مرحله برای راه اندازی مراکز اسقاط خودرو ثبت شرکت و گرفتن مجوز تاسیس و پروانه ی بهره برداری و گرفتن موافقت از سازمان حفاظت و محیط زیست می باشد .افرادی که مایل به فعالیت در این خصوص هستند می توانند به سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مراجعه کرده وپس ار ارائه ی مدارک برای گرفتن جواز تاسیس کارخانه بازیافت خودرو اقدام کنند .
در مرحله ی بعد پس از اینکه از سازمان صنعت و معدن جواز را دریافت کرده به همراه مجوزی که از سازمان حفاظت و محیط زیست دریافت کرده می تواند به پلیس راهرو ناجا مراجعه کرده و پس از دریافت نامه ی اعلام امادگی به سایت مورد نظر مراجعه نمایید .
در مرحله ی نهایی پس از این که مجوزات لازم را دریافت کردید برای گرفتن کد موقت و فعال کردن ان در سامانه نوسازی ناوگان به این مرکز مراجعه کنید .

برخی نکات :
الف)متقاضی دریافت مرکز احداث خودرو باید دارای شخصیت حقوقی باشند
ب)کد فعال سازی شش ماه دارای اعتبار است و پس از ان و در صورت رعایت قوانین و ضوابط دوباره تمدید می شود .
ج)تنها افرادی که دارای مجوز برای اسقاط خودرو هستند می توانند در این زمینه فعالیت کنند و افرادی که مجوز ندارند فعالیتشان برخلاف مقررات بوده و از ان جلوگیری به عمل می اید .
افرادی که بخواهند در این زمینه فعالیت کنند باید مدارک را در دبیرخانه حتما ثبت کنند و تمدید مجوز شما در صورتی انجام می شود که قوانین و مقررات را رعایت کنند و پروانه ی بهره برداری بازیافت را حتما دریافت کنند .


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
دوشنبه 11 تیر 1397  09:34 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic