اساسنامه مهم ترین رکن شرکت سهامی است.در واقع چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین می کند.همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و به خاطر اهمیت آن،قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است.اساسنامه باید حاوی نکات و موارد ذیل باشد:

نام شرکت-موضوع فعالیت شرکت به طور مشخص و منجز-مدت شرکت-مرکز اصلی شرکت-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به طور تفکیک-تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن-تعداد سهام ممتازه و امتیازات آن سهام(در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد).-نحوه انتقال سهام بانام-طریقه انتقال سهام بانام-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیبات آن-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی،ترتیب اداره آن ها،نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات آنان و وظایف آن ها-نحوه انتخاب مدیران،مدت تصدی آن ها،چگونگی عزل و شرح وظایف آن ها-چگونگی تعیین بازرس یا بازرسین و مدت ماموریت آن ها-مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن-نحوه انحلال و چگونگی تصفیه امور آن

اساسنامه شرکت سهامی خاص:
موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت
ماده 1:نام شرکت.نام شرکت عبارت است از..........................(شرکت سهامی خاص)
ماده 2:موضوع شرکت:عبارت است از...............................
ماده 3.مدت شرکت:از تاریخ ثبت شرکت به مدت......................خواهد بود.
ماده 4:مرکز اصلی شرکت و شعب آن:مرکز اصلی شرکت.........................
تبصره 1:مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیئت مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار کند.
تبصره 2:هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر یا نسبت به انحلال آن ها اقدام کند.

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص:
اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود.اظهارنامه باید توسط موسسین در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،متصدی ثبت شرکت ها(متصدی اقدام)نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها(یا واحد ثبتی)ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.
بند اول:نام شرکت درج و بلافاصله عنوان(سهامی خاص) ذکر خواهد شد.
بند دوم:مشخصات سهامداران به ترتیب:1.نام و نام خانوادگی،  2.تاریخ تولد،   3.محل تولد،    4.شماره شناسنامه ،   5.محل صدور شناسنامه،  6.محل اقامت و آدرس دقیق، نوشته خواهد شد.
بند سوم:موضوع فعالیت شرکت به صورت تکمیل درج خواهد شد.
بند چهارم:میزان سرمایه و مبلغ آن و به صورت اینکه نقدی است یا غیر نقدی ذکر خواهد شد و معمولاَ میزان حداقل سرمایه که در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال نوشته می شود.
بند پنجم: تعداد سهام برحسب مورد و مبلغ هر سهم نوشته می شود.
نمونه:........................سهم ریالی هر سهم...........................ریال با نام تقسیم شده است.
........................سهم ریالی هر سهم ..........................ریال بی نام تقسیم شده است.
بند ششم:میزان تعهد هر موسس با درج:1.نام و نام خانوادگی،2.تعداد سهم،3.میزان پرداختی،4.میزانی که متعهد شده است نوشته می شود.
نمونه:آقای/خانم.....................دارنده .....................سهم که................................ریال پرداخت شده و .......................ریال در تعهد وی می باشد که وجوه دریافتی به مبلغ .....................ریال به حساب جاری شماره....................عهده بانک .....................شعبه ......................واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام است.
بند هفتم:مرکز اصلی شرکت با تمام مشخصات دقیقی نوشته می شود.
نمونه:تبریز-خیابان.........................میدان...................کوی.......................کوچه.....................پلاک...................
بند هشتم:مدت فعالیت شرکت درج می شود که یا مدت مشخص می شود و یا اینکه شرکت دارای مدت نیست که در صورت دوم کلمه "بمدت نامحدود" نوشته  خواهد شد.
بند هشتم:مدت فعالیت شرکت درج می شود که یا مدت مشخص می شود و یا اینکه شرکت دارای مدت نیست که در صورت دوم کلمه"بمدت نامحدود"نوشته خواهد شد.
نمونه:1.از تاریخ ثبت بمدت......................سال
2.از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
بند نهم:اسامی مدیران با تعیین سمت آن ها نوشته شده و افرادی که دارای حق امضا باشند مشخص و نوشته خواهد شد.
نمونه:آقای/خانم..............................به سمت رئیس هیات مدیره
آقای/خانم..............................به سمت نائب رئیس هیات مدیره
آقای/خانم............................به سمت مدیر عامل
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با امضای(رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است.
بند دهم:نام مدیر عامل و کلیه اختیاراتی که به وی تفویض گردیده و در اساسنامه شرکت درج شده است قید می شود.
بند یازدهم:اسامی بازرس یا بازرسین اصلی و علی البدل با درج نام و نام خانوادگی و سمت
نمونه:آقای/خانم.......................به سمت بازرس اصلی
بند دوازدهم:اگر چنانچه شرکت دارای شعبه های دیگری باشد نام محل و مشخصات آن نوشته خواهد شد و در صورتی که شرکت فاقد شعبه باشد جمله "شرکت فاقد شعبه است"درج خواهد شد.
بند سیزدهم:تعداد مواد و تبصره های اساسنامه و تاریخ تصویب نوشته می شود.
بعد از تکمیل اظهارنامه کلیه شرکاء یا موسسین ذیل آن را با درج مشخصات خود امضا خواهند کرد.


  • آخرین ویرایش:شنبه 27 مرداد 1397
نظرات()   
   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic